Sarja üldjuhend

Rahva Offroad 2024 karikasarja üldjuhend

1. Üldine ja kalenderplaan

1.1 Rahva Offroad sarja korraldajaks on MTÜ Rahva Offroad koostöös Eesti Autospordi Liidu 4×4 alakomiteega. 2024. aastal viiakse sari läbi kolme etapilisena. Karikasari viiakse läbi vastavuses EAL Eesti 4×4 Off-road ringrajasõidu reeglitega, kehtivate tehniliste tingimustega, EAL autospordivõistluste korraldamise üldiste alustega, käesoleva üldjuhendiga ja etappide juhenditega.

1.2 Kalenderplaan on alljärgnev:

2. Arvestusklassid ja osalejad

2.1 Karikasarja arvestusklassid on: maastur, maastur+, standard 4×4 veok, offroad veok.

2.1.1 Sarja etappidel võivad osaleda ka enduro, ATV standard ja ATV sport klassi võistlejad. Osalema lubatud arvestusklassid avaldatakse konkreetse võistluse juhendiga.

2.2 Võistlusmasinad peavad vastama Rahva Offroad tehnilistele tingimustele, mis on leitavad järgnevatelt lehekülgedelt:

Võistkonna liikmete arv on piiratud võistlusautos olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. ATV-del koosneb võistkond ühest võistlejast.

2.3 Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16-aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole. Osalejatel on nõutud minimaalselt EAL noortelitsents või rahvaspordilitsents.

3. Punktiarvestus ja autasustamine

3.1 Igal etapil autasustatakse võistlusklasside kolme parimat karikatega.

3.2 Rahva Offroad sarja aasta kokkuvõttes autasustatakse maastur, maastur+, standard 4×4 veok ja offroad veoki võistlusklassi kolme parimat võistkonda karikatega. Aasta karikas antakse võistlusklassis välja, kui selles võistlusklassis on igal etapil osalenud vähemalt kolm võistkonda. Võistlusklassides ATV sport ja ATV standard karikavõistluste arvestust ei peeta, nad osalevad vaid ühel etapil (Siimusti Liiv).

3.3 Rahva Offroad sarja tulemused arvestatakse etappide lõpptulemuste alusel. Etapil võistlusklassis esikoha saavutanud võistkond saab kohapunkte võrdselt võistlusklassis startinute arvule. Etapil võistlusklassis teise koha saavutanud võistkond saab kohapunkte võistlusklassis osalenute arv -1 jne.

3.4 Aasta kokkuvõttes sama arvu punkte kogunud võistkondade puhul on paremusjärjestuse väljaselgitamisel määravaks viimase etapi parem tulemus.

3.5 Autasustamine toimub Eesti Autospordi Liidu 4×4 alakomitee aastalõpupeol 2024. aasta detsembris.

Kinnitatud EAL-is 18.03.2024